باشگاه های پارکور و فیری رانینگ در اصفهان

آقایان

باشگاه شهدای حسین آباد

اصفهان – خیابان حکیم نظامی – خیابان حسین آباد – جنب استخر سلمان – باشگاه شهدای حسین آباد

مربی :  هادی طالبی 09137967659

 

باشگاه وی آی پی SEVEN

اصفهان – سه راه سیمین – باشگاه وی آی پی سون

مربی : هادی طالبی 09137967659

 

باشگاه سپاه

اصفهان – خمینی شهر – میدان کوزه – بلوار آیت الله سهری – باشگاه سپاه

مربی : هادی طالبی 09137967659