کلیپ پارکور از تیم فرنگ در روز تولد دیوید بل

کلیپ پارکور از تیم فرنگ برای روز WE JUMP THE WORLD که در روز تولد دیوید بل به همچین روز نام گذاری شده.

امیدوارم از دیدن این کلیپ لذت ببرید.

error: محتوا محافظت شده است